Certificate Origin Apostille Authentification Légalisation

Certificate of Origin Authentication and Legalisation equals Apostille in the Netherlands

Als u produceert of producten die uit Canada komen exporteert naar het buitenland, wordt u gevraagd een Certificate of Origin (Certificaat van Oorsprong) en een Commercial Invoice (Handelsfactuur) te verstrekken. Voordat deze worden geaccepteerd met uw exportzending moeten deze documenten worden geauthentificeerd en gelegaliseerd. Het validatie proces van Certificate of Origin Apostille, kan ook Authenticatie en Legalisatie of Attestatie worden genoemd in een ander land maar wordt erkend als het equivalent.

De Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) in uw omgeving kan u assisteren met de vereiste eerste stap van certificering. Aangezien Authentication Legalization Services Canada lid is van de Canadeze Chamber of Commerce kunnen wij u assisteren met hun certificeringsservices. Klik hier voor meer informatie over de Canadeze Chamber of Commerce.

Nu uw Certificate of Origin en Commercial Invoice zijn getekend door de Chamber of Commerce bent u er klaar voor om te beginnen met het Authenticatie en Legalisatie proces. Klik hieronder om erachter te komen hoe makkelijk wij het voor u maken.

Klik hier om te beginnen

Ik hoop dat u bovenstaande informatie in het Nederlands als nuttig heeft ervaren bij het begrijpen van onze services en het proces. Ook al kunnen we niet in alle talen assistentie bieden, toch hopen we dat veel van onze cliënten deze informatie handig vinden en begrijpen hoe makkelijk wij het Authenticatie en Legalisatie proces in Canada voor u kunnen maken, in de rest van de wereld ook wel bekend als Apostille.