death certificte apostille authentication legalizations steps Canada

Death Certificate Authentication and Legalisation equals Apostille in the Netherlands

Wanneer u uw Canadese Death Certificate nodig heeft voor gebruik in een ander land, zal het moeten worden geauthentificeerd en gelegaliseerd voordat het wordt geaccepteerd. Het validatie proces van Death Certificate Apostille kan ook Authenticatie en Legalisatie of Attestatie worden genoemd in een ander land maar wordt erkend als het equivalent. Een Death Certificate is vaak nodig voor het registreren van overlijden in het buitenland, het sluiten van een bankrekening  of zaken met betrekking tot roerend en onroerend goed, waarbij vaak additionele documentatie nodig is, zoals bijvoorbeeld een Will (Testament). Het is belangrijk dat u over het juiste type Death Certificate beschikt voor het specifieke doel en land waarin het gebruikt wordt, zodat u ervan verzekerd bent dat het kan worden geauthentificeerd door Foreign Affairs (Buitenlandse Zaken) Canada.

Het certificaat van een uitvaartcentrum kan niet worden geauthentificeerd door Foreign Affairs Canada, zelfs niet als het het notariële kopie betreft. Om een Death Certificate te kunnen authentificeren moet het zijn afgegeven door de afdeling bevolkingsstatistieken van de provinciale overheid waar het overlijden is geregistreerd. Dit kan het certificaat formaat zijn of het lange formaat. Beide zijn acceptabel. Deze documenten worden gewaarmerkt afgegeven en hebben  geen notariële kopie nodig. Als blijkt dat u niet het juiste type document heeft kan het gemakkelijk worden besteld bij de provinciale overheden, afdeling bevolkingsstatistieken die we onderaan deze pagina voor u op een rijtje hebben gezet.

Nu u heeft bevestigd dat u het juiste type Death Certificate heeft, bent u er klaar voor om te beginnen met het Authenticatie en Legalisatie proces. Klik hieronder om erachter te komen hoe makkelijk wij het voor u maken.

Klik hier om te beginnen

Provinciale en Territoriale afdelingen Bevolkingsstatistieken

De links hieronder weergegeven zijn voor de provinciale afdelingen bevolkingsstatistieken die uitleggen hoe u een Birth Certificate, Marriage Certificate of Death Certificate kunt bestellen. Wanneer u deze bestelt is er veelal een optie aanwezig om deze direct naar ons kantoor te laten sturen. Veel van onze cliënten kiezen hiervoor omdat het kostbare tijd bespaart, waardoor het document sneller kan worden geauthentificeerd en gelegaliseerd.

Ik hoop dat u bovenstaande informatie in het Nederlands als nuttig heeft ervaren bij het begrijpen van onze services en het proces. Ook al kunnen we niet in alle talen assistentie bieden, toch hopen we dat veel van onze cliënten deze informatie handig vinden en begrijpen hoe makkelijk wij het Authenticatie en Legalisatie proces in Canada voor u kunnen maken, in de rest van de wereld ook wel bekend als Apostille.