diploma apostille authentication legalizationHigh School Diploma Authentication and Legalisation equals Apostille in the Netherlands

Om ervoor te zorgen dat uw Canadese Diploma of Report Card (Rapport) in een ander land wordt geaccepteerd moet het eerst worden geauthentificeerd en gelegaliseerd. Het validatie proces van Educatie Documenten Apostille kan ook Authenticatie en Legalisatie of Attestatie worden genoemd in een ander land maar wordt erkend als het equivalent. Canadeze High School Report Cards, Diplomas en Elementary Report Cards kunnen vereisten zijn bij het vervolgen van de educatie in een ander land, of als u met uw familie meeverhuist voor werk in het buitenland. Deze documenten moeten zijn getekend door rector of conrector van de school en de handtekening moet leesbaar zijn of de naam en titel van de rector of conrector moet worden bijgevoegd op een apart blad. Soms worden deze documenten geleverd met een handtekening van het provinciale ministerie van educatie. Deze kunnen ook worden geauthentificeerd.

Nu u heeft bevestigd dat uw Report Card en High School Diploma aan de vereisten voldoet, bent u er klaar voor om te beginnen met het Authenticatie en Legalisatie proces. Klik hieronder om erachter te komen hoe makkelijk wij het voor u maken.

Klik hier om te beginnen

Ik hoop dat u bovenstaande informatie in het Nederlands als nuttig heeft ervaren bij het begrijpen van onze services en het proces. Ook al kunnen we niet in alle talen assistentie bieden, toch hopen we dat veel van onze cliënten deze informatie handig vinden en begrijpen hoe makkelijk wij het Authenticatie en Legalisatie proces in Canada voor u kunnen maken, in de rest van de wereld ook wel bekend als Apostille.