5 Easy steps inforgraphic (Incoporation Certificates)

Incorporation Documents Authentication and Legalisation equals Apostille in the Netherlands

Voor een bedrijf geregistreerd in Canada kan het nodig zijn om bedrijfsdocumenten te verstrekken voor gebruik buiten Canada. Wanneer u gevraagd is dit te doen moeten de documenten worden geauthentificeerd en gelegaliseerd voordat ze worden geaccepteerd in het buitenland. Het validatie proces voor oprichtingsdocumenten Apostille kan ook Authenticatie en Legalisatie of Attestatie worden genoemd in een ander land maar wordt erkend als het equivalent.  Canadeze bedrijven worden vaak gevraagd dit te doen om redenen als zaken doen in een ander land, een buitenlandse dochtermaatschappij te openen, het verstrekken van een Canadese brief van residentie voor fiscale doeleinden of autoriteit te verstrekken om te handelen namens het bedrijf in het buitenland.

Het is belangrijk om er zeker van te zijn over het juiste type bedrijfsdocument te beschikken zoals het Certificate of Incorporation (Certificaat van Oprichting), Articles of Incorporation (Statuten), Certificate of Amalgamation (Certificaat van Fusie), Certificate of Good Standing (Certificaat van Goede Reputatie), Director’s Resolutions (Besluit van de Raad van Bestuur), Canada Revenue Tax Residency brief of een Power of Attorney (Volmacht) of maar een paar te noemen. Voor al deze documenten moet een notariële kopie of een gewaarmerkte kopie worden gemaakt door een Canadese advocaat of notaris. Wanneer u notariële assistentie nodig heeft, kunnen wij gewaarmerkte kopieën maken van de meeste originele bedrijfsdocumenten. U kunt ons altijd vragen naar onze notariële diensten. Als u er niet zeker van bent dat uw document voldoet aan de vereisten om te worden geauthentificeerd stuur ons dan een scan van uw document door middel van onze Quote Request pagina.

Nu u heeft bevestigd dat uw bedrijfsdocumenten aan de vereisten voldoen bent u er klaar voor om te beginnen met het authenticatie en legalisatie proces. Klik hieronder om erachter te komen hoe makkelijk wij het voor u maken.

Klik hier om te beginnen

Ik hoop dat u bovenstaande informatie in het Nederlands als nuttig heeft ervaren bij het begrijpen van onze services en het proces. Ook al kunnen we niet in alle talen assistentie bieden, toch hopen we dat veel van onze cliënten deze informatie handig vinden en begrijpen hoe makkelijk wij het Authenticatie en Legalisatie proces in Canada voor u kunnen maken, in de rest van de wereld ook wel bekend als Apostille.